Search in release
--
Element NaamVersieOmschrijvingDescription
Consistancy161289988BCHGDemo 2 
Consistancy Demosjkfvnlsjn vlsjdf ls sd jsld jsbkj
Data Entities and stakeholders RACI Creer een scherm voor het koppelen van attributen aan stakeholders 
Backoffice1801335B9FTSKMaak een MDG voor de data catalog onderdelen inclusief de associatiesPas hiervoor een van de bestaande xml bestanden aan (bij voorkeur de laatste)